Vastuunjako

Vastuunjako on esitetty osakkaille/asukkaille jaetussa Taloyhtiön vastuunjakotaulukossa 2019.

Osakkaan ja asukkaan vastuulle kuuluva kunnossapito 
Isännöintiverkko Oy:n isännöimissä taloyhtiöissä on esiintynyt runsaasti vahinkotapauksia, jonka aiheuttajana on ollut osakkaan vastuulle kuuluvan kodinkoneen tai laitteen huollon tai rakennusosan kunnossapitotoimen laiminlyönti. Tällaisista laiminlyönneistä on tullut osakkaille useiden tuhansien eurojen kustannuksia. Tämän takia taloyhtiö haluaa muistuttaa asunto-osakeyhtiölain mukaisesta vastuunjaosta. Tiettyjen laitteiden ja rakennusosien kunnossapidosta vastaa osakas, vaikka huoneisto olisikin vuokralla. Ohessa on koottu esimerkinomaisesti asukkaille (osakas tai vuokralainen) kuuluvia jokapäiväiseen elämään liittyviä säännöllisesti tehtäviä toimenpiteitä:
Sekä osakkaiden että vuokralaisten kannattaa tarkastaa, että kotivakuutukset ovat ajantasalla.
.